Technické parametry a další informace

Podmínky k úspěšnému odehrání představení:
  • Divadlo je možné hrát na ulici, na trávě, na pódiu i v divadelním sále.
  • Délka představení je cca 40 minut.
  • Čas na přípravu a sbalení divadla je 45 minut před a po vystoupení.
  • Hrací prostor pro divadlo je 3 x 3 metry, výška 2,5 metru.
  • Zásuvka s el. proudem 230V do 10 metrů (v případě že el. proud nelze zajistit, dá se divadelní představení odehrát, ale bez divadelních efektů).
  • V případě většího publika a prostoru organizátor zajistí hlavový mikrofon a ozvučení.
  • V případě hraní večer, či v noci ve tmě zajistí organizátor adekvátní osvětlení.
  • Organizátor zajistí dostupné WC pro herce a loutky.
lada-komplet-tech-1
Další informace:
  • Během představení může organizátor pořizovat fotografie z představení, pokud neomezí herce ve hraní a nezabrání ve výhledu divákům.
  • Platba za představení je možná hotově či na účet proti vyhotovené faktuře.

Potulný čajovník
Divadlo - Služby - Kontakt - Facebook

Scroll to Top